Split klímák. Telepítési tanusítvány kiállítása.
(Háztartási klímaberendezések telepítése)

Egyéni Vállalkozás. Bu­da­pes­ten, Pest megyében, és von­zás­kör­ze­té­ben la­kos­sá­gi klí­ma­be­ren­de­zé­sek besze­re­lé­sé­vel, beüzemelésével, szervizeléssel fog­lal­ko­zik.
Klíma beszerelés ára: Alap esetben 45000-Ft + áfa = 57000-Ft/db
4 fm távolságig. 5 év garanciával.
A sze­re­lé­sek­nél csak­is a leg­jobb mi­nő­sé­gű anya­go­kat hasz­nál­juk.

Az ál­ta­lunk ér­té­ke­sí­tett lég­kon­di­ci­o­ná­ló be­ren­de­zé­sek 3- 5 év garanciával rendelkeznek.
Ajánlott split klímák: Fűtésre is

Ren­del­kez­ünk a 60/2016. (XII. 28.) NFM ren­de­let­nek meg­fe­le­lő szak­ké­pe­sí­tés­sel és a Nem­ze­ti Klí­ma­vé­del­mi Ha­tó­ság­nál a regisztrációval.
Klíma telepítési tanusítványt kérheti tőlünk. /Vonalkódos/

A klímaszerelés árának összetevői
2 szál, 6mm-es ill. 10mm-es (vagy 12mm-es) vegytisztított vörösrézcső a kalorikus kör kialakításához
a csövek szigetelését biztosító csőhéj
elektromos összeköttetést és vezérlést megvalósító kábelek (típustól függően)
kondenzvíz elvezetés és a hozzá szükséges csővezetékek
esetenként kábelcsatorna alkalmazása
kültéri egység tartó konzol (ezt a gyártó sajnos nem mellékeli)
hűtőközeg utántöltés (ha ezt a csőszakasz hossza igényli)
legalább két szakember 3-4 órás munkája egységenként
szerszámok, gépek (fúrók, fúrófejek, horonymaró stb.) értékcsökkenése
fogyóeszközök (csavarok, tartóbilincsek)
kiszállási költség.
Az alábbi videóban megnézhető a Split klímák közötti különbségek.
Illetve, hogy a beszerelés milyen fázisokban történik.

Hívjon most